Screenings- en verwijsinstrument

Met onderstaand instrument kunnen medewerkers van de thuiszorg of de huisarts of praktijkondersteuner ouderenzorg nagaan of een kwetsbare oudere hulp nodig heeft bij de mondverzorging en of een verwijzing naar een mondzorgverlener nodig is. Bij een verwijzing wordt het volledig ingevulde screenings- en verwijsformulier (2 pagina’s) toegestuurd.

Mondzorgprofessionals kunnen het screenings- en verwijsinstrument op hun beurt gebruiken voor een verwijzing naar de thuiszorg, wanneer de zelfredzaamheid van een cliënt bij de dagelijkse mondverzorging tekortschiet en er professionele hulp bij nodig is. Leg dan eerst even telefonisch contact.

Het screenings- en verwijsinstrument kan digitaal worden ingevuld en opgeslagen. Uitprinten en handmatig invullen kan ook. Hieronder vindt u het De mond niet vergeten! Screenings- en verwijsinstrument.