Praktijkwijzer ‘Zorg in de mondzorgpraktijk’

Wilt u uw praktijkvoering ‘seniorproof’ maken? Raadpleeg dan www.knmt.nl/ouderen, met in ieder geval de volgende bijzondere aandachtspunten:

  • Kwetsbare oudere patiënten uit het eigen bestand niet uit het oog verliezen
  • Mantelzorgers bij de afspraak en de behandeling betrekken, als de patient diens begeleiding nodig heeft
  • Indien nodig de mantelzorger en/of thuiszorgmedewerkers instructie geven met betrekking tot de mondverzorging
  • Patiënten naar de thuiszorg verwijzen wanneer er hulp nodig is bij de dagelijkse mondverzorging, die niet door een mantelzorger geboden kan worden
  • Patiënten naar een tandarts geriatrie of CBT verwijzen, indien specifieke kennis en behandeling nodig is
  • Een huisbezoek organiseren, als de patiënt niet naar de praktijk kan komen.

Samenwerken

Wilt u samenwerken met de huisarts(en) en thuiszorg in uw werkgebied? In de rubriek ‘Draaiboek voor implementatie en regionale samenwerking’ leest u wat u daarvoor kunt doen.