Informatie voor

Mondzorgprofessionals

Bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie komen relatief vaak mondproblemen voor. Verschillende risicofactoren spelen daarbij een rol, zoals polyfarmacie met vaak een droge mond tot gevolg, afname van de motoriek en/of afname van motivatie voor een goede dagelijkse mondverzorging. Tegelijkertijd schiet het bezoek aan mondzorgverleners er vaak bij in, door logistieke problemen en afhankelijkheid van anderen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de verpleeghuisbewoners bij opname al een slechte mondgezondheid heeft. Dat betekent dat de mondgezondheid achteruit gaat op het moment dat ouderen nog thuis wonen.

De zorg voor deze patiëntengroep stelt speciale eisen aan de praktijkvoering en de vaardigheden van de mondzorgverleners. In de onderstaande rubrieken leest u daar meer over.