Informatie voor

Huisartsen en casemanagers

Bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie komen relatief vaak mondproblemen voor. Verschillende risicofactoren spelen daarbij een rol, zoals polyfarmacie met vaak een droge mond tot gevolg, afname van de motoriek en/of afname van motivatie voor een goede dagelijkse mondverzorging. Tegelijkertijd schiet het bezoek aan mondzorgverleners er vaak bij in, door logistieke problemen en afhankelijkheid van anderen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de verpleeghuisbewoners bij opname al een slechte mondgezondheid heeft. Dat betekent dat de mondgezondheid achteruit gaat op het moment dat ouderen nog thuis wonen.

Als huisarts, praktijkondersteuner of casemanager dementie kunt u er een belangrijke bijdrage aan leveren dat ouderen en mensen met dementie tijdig worden geïnformeerd over het belang van goede mondgezondheid en hoe die te bereiken. In de onderstaande rubrieken leest u meer.