Actueel en nieuws

‹ terug naar overzicht

Weer veel gebeurd!

Na een tijd van radiostilte melden wij ons weer met nieuws over De mond niet vergeten! Intussen is er veel gebeurd. Een kort verslag:

14 regio’s aan de slag met De mond niet vergeten!

Dit voorjaar startten 14 regionale samenwerkingsverbanden met de implementatie van De mond niet vergeten! Elke samenwerkingsverband bestaat uit één of meer mondzorgverleners, een thuiszorgorganisatie en een huisartspraktijk. Ze krijgen ondersteuning van het landelijk projectteam.

Alle regio’s zijn druk aan de slag met de scholing van medewerkers en de screening van cliënten/patiënten. Ook zijn inmiddels de eerste kwetsbare ouderen actief verwezen naar een mondzorgverlener en/of krijgen ze hulp bij de dagelijkse mondverzorging. Hierbij blijft het een uitdaging om de ouderen en hun mantelzorgers te motiveren tot goede mondverzorging. Tijdens een landelijke bijeenkomst zijn de verpleegkundigen en verzorgenden hierin geschoold. Een weergave en de boeiende presentaties voor wijkverpleegkundigen, mondzorgverleners, huisartsen en praktijkondersteuners volgen later op deze site.

De deelnemers hebben elkaar in de regio ontmoet en concrete werkafspraken gemaakt. In september/oktober komen de deelnemers samen en kan de eerste balans worden opgemaakt over de voortgang en resultaten.

Onderzoek

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) voert een onderzoek uit naar de effecten van de aanpak van De mond niet vergeten! Hierbij wordt gekeken naar de resultaten ten aanzien van de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Daarnaast wordt het effect gemeten op de mondgezondheid en algemene gezondheid van kwetsbare ouderen met cognitieve problemen. Het was heel moeilijk om ouderen te vinden die aan het onderzoek mee wilden doen. De start van de begeleide implementatie liep hierdoor vertraging op. In 2018/2019 worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.  

Ook aan de slag?

De mond niet vergeten! is zó opgezet dat iedereen zelfstandig kan implementeren. Op deze website staat hiervoor het draaiboek, met scholing- en voorlichtingsmateriaal en het screenings- en verwijsinstrument. Meerdere partijen zijn hier al mee bezig.  Op deze website houden wij u op de hoogte van belangrijke wetenswaardigheden.